Preek over het nieuwe testament

De preken binnen categorie Nieuwe Testament.

Komt de engel op aarde? (Romeinen 8: 12-30)
Feest van het koninkrijk 2e week 10-02-2019
‘s ochtends

Downloaden
Je bent kind van God. (Romeinen 8: 15-16)
Hoe vaak ben jij je er van bewust dat je een kind van God bent? 3-02-2019
‘s ochtends

Downloaden
Vader heeft je lief. (Johannes 17: 20-26)
Feest van het koninkrijk 1e week 27-01-2019
‘s ochtends

Downloaden
Je ontvangt genezing. (Johannes 5: 1-15)
Is het ook voor mij? 18-11-2018
‘s ochtends

Downloaden
Je draagt vrucht. (Johannes 15: 1-8 )
Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok, blijf in mij. Wat is dan jouw plaats in de wijnstok? draag je nog vrucht? 29-04-2018
‘s ochtends

Downloaden
Wat is jouw diepste motivatie? (Galaten 5: 13-16 )
Doop van Noa, Wat geef je je kind mee? Je bent vrij in Christus, maar kan jij de vrijheid aan? Die vrijheid leid je tot liefde. De Geest doet je de vrijheid van Jezus ontdekken en in die vrijheid hoor je Gods stem. 25-03-2018
‘s ochtends

Downloaden
Zoek de echte vrijheid! (Galaten 4: 8-11 )
kun je je voorstellen dat enige tijd nadat je tot geloof kwam een broer of zus van je tegen je zegt: jij bent terug bij af? Je hebt God leren kennen, maar je bent weer terug in je oude leventje? 11-03-2018
‘s ochtends

Downloaden
We vormen samen één lichaam (  1 Korintiërs 12: 12-26 )
Zorg voor wat kwetsbaar is. dat is het thema voor ontdekzondag 2018. een zondag die elk jaar georganiseerd wordt door de vereniging Dit Koningskind 18-02-2018
‘s ochtends

Downloaden
Jullie zijn allemaal één grote familie (  Galaten 3: 23-29 )
Dat spreekt niet vanzelf, maar nu ben je allemaal Gods kinderen. In Christus ligt de weg open naar alle volken. 11-02-2018
‘s ochtends

Downloaden
De kerk is een eenheid (  Galaten 2: 1-10 )
Je wilt lid worden van de gemeente van Jezus Christus. Waar moet je dan aan voldoen? Dit was een belangrijke vraag in de gemeente van de Galaten, lees verder hoe dat voor ons is 28-01-2018
‘s ochtends

Downloaden
Alleen het evangelie van Jezus bevrijdt (  Galaten 1: 1-9 )
Er is geen ander evangelie, Het is het evangelie van God. Verander het goede nieuws niet. De redding is compleet. 07-01-2018
‘s ochtends

Downloaden
Hoe groei je samen als gemeente?  ( Efeze 4: 14-16 )
Verlang je ernaar om te groeien, jijzelf en samen met anderen? 24-09-2017
‘s ochtends

Downloaden
Christus vult de gemeente met zijn gaven Efeze 4: 11-13 )
In de gemeente hebben heel veel mensen een bepaalde functie of een taak. Ouderlingen, diakenen, een predikant zullen voorbeelden zijn in hun relatie met God. 21-05-2017
‘s ochtends

Downloaden
Jezus doet het licht worden  ( Johannes 20. 1-10 )
Deze preek is gehouden op Pasen en heeft als thema “Jezus doet het licht worden” 16-04-2017
‘s ochtends

Downloaden
Red nu jezelf dan!  ( Lucas 23, 32-38 )
Deze preek is gehouden op Goede Vrijdag en gaat over het sterven van Jezus rond het thema “Red nu jezelf dan!” 14-04-2017
‘s avonds

Downloaden
Welkom allemaal bij de Vader  ( Lucas 15, 11-32 )
Dit is de zesde preek van project “Feest van vrijgevigheid” over de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. 05-03-2017
‘s middags

Downloaden
Loslaten in liefde  ( Lucas 15, 11-20 )
Dit is de vijfde preek van project “Feest van vrijgevigheid” over de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. 05-03-2017
‘s middags

Downloaden
Kijk in de spiegel  ( Lucas 15, 1-10 en 25-32 )
Dit is de vierde preek van project “Feest van vrijgevigheid” over de Oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. 19-02-2017
‘s ochtends
Downloaden
Bemoedig elkaar!  ( Filippenzen 2: 1-4 )
Ontdekzondag, Zwijndrecht 12-02-2017
‘s ochtends
Downloaden
 Ben jij gehoorzaam?   ( Lucas 15: 11-32 )
Dit is de derde preek van project “Feest van vrijgevigheid” over de Oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. 05-02-2017
‘s middags
Downloaden
 Wie heb jij lief?  ( Lucas 12: 15  )
Dit is de tweede preek van project “Feest van vrijgevigheid” over de Jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon 22-01-2017
‘s ochtends
Downloaden
 Zoek jij een vreemde, onbekende God? (Handelingen 17: 27 en 30 )
Dit is een preek van project “Feest van vrijgevigheid” over de Jongste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon 08-01-2017
‘s ochtends
Downloaden
Wat is jouw identiteit? (II Korinte 5: 17 )
Hoe waardevol ben jij? Wat is jouw zelfbeeld? Dat is niet een vraag waar je elke dag bij stil staat, maar het werkt wel overal in door. De Geest raakt je aan, ook daar waar jouw leven gewond is. Ook daar waar je Hem eigenlijk niet wilt toelaten. De Geest waait door je huis. Je bent van Hem. 24-01-2016
‘s ochtends
Downloaden
Jezus is veel machtiger (Lucas 3: 15-18 )
Welke verwachtingen heb jij voor het nieuwe jaar? Waar kijk je naar uit? Is je hoop gericht op nieuwe ontwikkelingen? Of misschien op een mens?  03-01-2016
‘s ochtends
Downloaden
Ontmoeten en vieren, Way to Go(d)?! (Kolossenzen 3: 14-16)
Samen vorm je de gemeente van Christus. Ontmoet elkaar in liefde en laat Christus’ vrede je leiden 08-11-2015
‘s ochtends
Downloaden
Leef in Christus als nieuwe mensen (Kolossenzen 3: 5-11)
Wat is dat nieuwe leven? Geef niet toe aan slechte verlangens, Je bent er niet zo maar vanaf, in Christus ben je een nieuw mens. Je ontvangt ook nieuw inzicht. Christus is in elke gelovige aanwezig. 11-10-2015
‘s ochtends
Downloaden
Je leeft uit Christus (Kolossenzen 3: 1-4)
Wat is een Christelijk leven? Dat begint al met de doop. Je deelt in Gods nieuwe wereld, Je bent vol van Christus, Bedenk bij alles wat je doet en zegt, dat je bij Christus hoort. 16-08-2015
‘s middags
Downloaden
Jezus wil binnenkomen (Openbaring 3: 14-22)
Dit is de laatste preek van het project gemeentegroei: Hou vol in de liefde. Deze preek gaat over de gemeente Laodicea. de voorbereiding hiervoor kunt u vinden onder Geloofsgroei op de website. 14-06-2015
Middag
Downloaden
Blijf trouw in alles (Openbaring 3: 7-13)
De 6e Preek met het thema “Hou vol in de liefde” gaat over de gemeente Filedelfia.  11-05-2015
Ochtend
Downloaden
Word Wakker (Openbaring 3: 1-6)
Je leven is een schijnvertoning. Dat zegt Christus tegen de gemeente in Sardes, Word waker en Kom uit voor je geloof is de boodschap van nu. Je hoort bij Christus! 12-04-2015
s Ochtends
Downloaden
Hoe hou je het vol (Openbaring 2, 18-29)
Dit is de vierde preek van het thema “hou vol in de liefde” met als uitgangspunt de brief aan de gemeente Tyatira. 01-03-2015
Ochtend
Downloaden
Wie ben je? (Openbaringen 2: 12-17)
Dit is de derde preek uit het project -Hou vol in de liefde- en heeft als uitgangspunt de brief aan de gemeente in Pergamum 01-02-2015
s Ochtends
Downloaden
Wees niet bang (openbaringen 2:8-11)
Deze preek hoort bij Project -Hou vol in de liefde- en heeft als Thema -Wees niet bang- gezien vanuit de situatie in Smyrna in de tijd van Paulus. 04-01-2015
s ochtends
Downloaden
Ga terug naar de eerste liefde (Openbaringen 2: 1-7)
Hou vol in de liefde 30-11-2014
s ochtends
Downloaden