Diaconale links

Plaatselijke organisaties in Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en omgeving

Voedselbank Zwijndrecht

De Voedselbank Zwijndrecht stelt zich ten doel om personen en gezinnen die in een (tijdelijke) financiële noodsituatie verkeren te helpen. https://www.voedselbankzwijndrecht.nl/

Voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht

De voedselbank Hendrik-Ido-Ambacht is een initiatief van het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Bel of mail voor informatie of aanmelden:

– Wilma de Man (078 – 6818557) of;

– Maaike Timmerman (078 – 6812652 of jjmtimmerman(at)gmail.com

HIP

HiP van A tot Z is een sterk groeiend netwerk van kerkleden die in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht in hun eigen buurt vrijwillig praktische hulp bieden aan mensen in nood.

https://hipvanatotz.nl/over-hip-van-a-tot-z.html

Repair café

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Website: Repair Café Zwijndrecht

Contactgegevens: E-mail: repaircafe(at)repaircafe-zwijndrecht.nl ,Telefoonnummer: +31 (0)6 498 221 10

Nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen

Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij “Van de Straat” voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Er is koffie en een computer met internet en veelal de mogelijkheid om een arts te zien of iemand van de sociale dienst.

Adres: “Van de Straat” Dordrecht

Kromhout 110 | 3311 RH Dordrecht
T 078 632 07 00
Openingstijden: dagelijks van 19.00 – 9.30 uur.

https://www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland/wonen-hulp-met-onderdak

Hospice De Cirkel

Geborgenheid in de laatste levensfase

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden. Bovendien kunnen ze rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. https://www.hospicedecirkel.nl/

Christelijke hulp en zorginstellingen in Nederland:

Dit Koningskind

Dit Koningskind is een landelijke vereniging voor christenen met een beperking en allen die bij hen betrokken zijn. Gesteund door bijna 15.000 leden en donateurs, maken we ons sterk voor de integratie van mensen met een beperking in kerk en samenleving. We werken daarbij vanuit bijbelse principes, zoals beleden in de gereformeerde kerken. https://www.ditkoningskind.nl/

Eleos

Eleos betekent ‘barmhartigheid’ of ‘ontferming’. Vanuit onze christelijke identiteit en in navolging van de Bijbelse oproep tot barmhartigheid bieden wij op deskundige en respectvolle wijze behandeling en begeleiding aan mensen met psychiatrische of psychosociale problemen.

https://www.eleos.nl/

Stichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. https://www.gave.nl/

Stichting Gereformeerde Jeugdzorg Timon

Timon is een christelijke jeugdzorgaanbieder. Wij zijn honderd jaar actief in de zorg voor kinderen en jongeren. Wij staan dicht bij zorgvragers, die het belangrijk vinden dat jeugd- en opvoedhulp wordt geboden vanuit christelijke waarden. De meeste zorgvragers behoren tot een van de protestants christelijke kerkgenootschappen. https://www.timon.nl/

Gevangenenzorg Nederland

De visie van Gevangenenzorg Nederland is een organisatie te zijn voor verzoening en herstel voor de gevangene en zijn familie. Grondslag hiervoor is de overtuiging dat de barmhartigheid van God in Zijn Zoon Jezus Christus zich ook uitstrekt naar de medemens in de gevangenis. Wij weten ons hierin geïnspireerd door de Bijbeltekst in Mattheüs 25:36 “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.” www.gevangenenzorg.n

Stichting De Hoop

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jongeren en kinderen. Daarnaast biedt De Hoop ouder-/partnerwerk. https://www.dehoop.org/

Stichting Kuria

Stichting Kuria biedt palliatieve (terminale) zorg in het hospice, vanuit Buddyzorg en met advies en informatie van deskundige verpleegkundigen thuis.

In de palliatieve zorg zijn behandelingsmogelijkheden niet meer alleen gericht op herstel. In deze fase ligt de nadruk op de palliatieve behandeling van de ziekte en begeleiding en ondersteuning van de zieke en zijn naaste.
Palliatieve zorg is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

https://www.kuria.nl/

Stichting Lelie Zorggroep

Lelie zorggroep heeft voor u een breed aanbod zorg- en hulpverlening in huis. In al ons werk staat de zorg voor onze cliënten centraal. We willen goed voor u en met elkaar zorgen.

Dat doen we met hart en ziel vanuit onze christelijke levensovertuiging. Daarom is iedereen welkom!

Tot de Lelie zorggroep de volgende organisaties:
https://www.dehoop.org/

Agathos-thuiszorg
Curadomi
In de Bres
Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn

Stichting De Luisterpost / Bralectah

De LPB (Luisterpost|Bralectah) laat u meeleven met het kerkelijk leven. Daarom maakt de LPB opnamen van diverse kerkelijke activiteiten. Deze opnamen zijn geschikt voor mensen die niet optimaal kunnen deelnemen aan het kerkelijk leven, maar ook voor kerkleden die geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp. https://lpbmedia.nl

Het Passion Voor dak en thuislozen:

Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringt door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.”

https://www.hetpassion.nl/

Stichting Red een Kind

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede en verbindt hen met mensen in Nederland. De beste plek voor kinderen om op te groeien is thuis, bij hun eigen familie en in hun eigen dorp. Daarom werkt Red een Kind met hele dorpen tegelijk. Dat doen we in verschillende landen in Azië en Afrika. We helpen gezinnen met het vergroten van hun inkomsten en het bouwen van sterke netwerken. Zo kunnen gezinnen op termijn hun eigen leefomstandigheden verbeteren. Red een Kind werkt altijd samen met christelijke, lokale partnerorganisaties. https://www.redeenkind.nl

VBOK / Siriz

Siriz is ontstaan vanuit de VBOK en een professionele organisatie voor iedereen die met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Siriz biedt hulp bij het maken van een keuze en biedt waar nodig opvang. Siriz gaat het open gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording.

https://www.vbok.nl/

Christelijke organisaties werkend buiten Nederland:

Dorcas

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. https://dorcas.nl/

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

https://www.opendoors.nl/

Tear

Tear is een organisatie van christenen met een passie voor God en voor mensen. Wij geloven in de kracht van de lokale kerk in de strijd tegen armoede en onrecht. Daarmee kunnen we op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen. https://www.tear.nl/

Verre Naasten en India Mission

Verre Naasten is de landelijke mission-organisatie van en voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Wij ondersteunen GKv-kerken in Nederland bij de uitvoering van hun missionwerk wereldwijd. Onze missie: geloof delen wereldwijd!

India Mission I Verre Naasten is het regionale samenwerkingsverband van GKv-kerken uit de classis Dordrecht-Gorinchem en de provincies Zeeland, Brabant en Limburg rond mission-projecten in India.

http://verrenaasten.nl/

ZOA

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen willen wij bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. ZOA handelt naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief van Gods koninkrijk, dat verzoening en herstel zal brengen. Intussen roept God ons op recht te doen en trouw te zijn aan mensen die onze steun nodig hebben. ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. https://www.zoa.nl/

Ik wil graag meer weten over het diaconaat in de Gereformeerde kerk vrijgemaakt:

http://diaconaalsteunpunt.nl/