Diaconie

DIENEN, DELEN, DOEN

De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor elke christen. Zo zijn we herkenbaar als volgelingen van Christus en eren we God.

Dienen / Jezus omschrijft zijn eigen werk met het woord dienen. Als zijn volgelingen behoren ook wij hierom bekend te staan. Delen / Het evangelie maakt van ons gulle en delende mensen. Doen Diaconaat geeft handen en voeten aan je geloof.

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood.

WAT DOET DE DIACONIE?

De diaconie is vóór alles gericht op een soepele voortgang van het diaconale werk in en door de gemeente. Het bij elkaar brengen van mensen die ‘hulp nodig hebben’ en mensen die kunnen ‘helpen’ is een belangrijke functie van diaconie, binnen en buiten onze gemeente.

ONDERSTEUNING

De diaconie ondersteunt en bemoedigt in allerlei moeilijke omstandigheden op diverse manieren, bijvoorbeeld door het:

  • meedenken bij en ondersteuning bij financiële moeiten
  • organiseren van praktische hand- en spandiensten
  • doorverwijzen naar organisaties die kunnen helpen
  • betrokken zijn bij ziekte, eenzaamheid en andere zorgen (b.v. werkloosheid)

Heeft u hulp nodig, neem dan Contact met ons op of met een van de (plaatselijke) Hulporganisaties