Cursussen

Cursussen & groepsverbanden

Groepsverbanden
De erediensten op zondag zie ‘Kerkdiensten’ vormen het centrum van de acitiviteiten binnen de gemeente. Daarnaast zijn er door de week activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieen en doelgroepen. Er zijn activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, maar ook activiteiten die erop gericht zijn Jezus Christus beter te leren kennen en Hem te leren volgen.

Ontmoeting
De gemeente is verdeeld in kleine wijken waar gemeenteleden en gasten elkaar regelmatig ontmoeten.
Elke zondagmorgen drinken we zijn allen koffie. De dienst begint om 9.30 uur, het koffiedrinken om ongeveer 10.30 uur.
Ouderen ontmoeten elkaar eens in de maand op een dinsdag- of donderdagmiddag (derde of vierde week in de maand). Er is een presentatie over een leuk onderwerp en gelegenheid om elkaar te spreken. Verder ontmoeten jongeren elkaar eens in de twee weken op zondagavond als ‘huiskamergroep’ waar ruimte is om te praten over het leven als christen, en eens in de twee weken op zondagmorgen is er een bijbelstudie.

Kennismaking met het christelijke geloof
Wil je kennismaken met het christelijke geloof dan is het volgen van de alphacursus een mogelijkheid, maar het is ook mogelijk dat iemand je individueel begeleidt.  Er zijn verschillende kennismakingscursussen. Neem contact met ons op en we kijken samen welke hiervan het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Verdieping van je geloof
Er zijn verschillende mogelijkheden om gezamenlijk door te praten over de inhoud van het geloof in Jezus Christus en over wat dat voor je leven betekent. Dit kan in verschillende vormen, bijvoorbeeld met mensen van dezelfde leeftijd of in andere samenstellingen. We noemen enkele voorbeelden:
– Kinderen: zie ‘Kinderhoek
– Jongeren 12 – 16 jaar: eens in de twee weken op zondag;
– Jongeren 16 +: zondag eens in de twee weken afwisselend huiskamergroep en bijbelstudie;
– Bijbelstudie voor mensen met een beperking;
– Gemengde bijbelstudiegroepen: voor  jongvolwassenen en een interkerkelijke groep op zondagavond volgens rooster bij iemand thuis; voor volwassenen op dinsdagavond eens in de twee weken bij iemand thuis.
– Vrouwenverenigingen: op een ochtend en op dinsdag- of donderdagavond in de kerk;
– Mannenvereniging: donderdagavond eens in de twee weken in de kerk.

Onderwijs
Regulier wordt aan jongeren onderwijs over het geloof gegeven. Dit onderwijs start rond het 12e jaar en gaat door tot ongeveer 20 jaar. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen begeleider. Ook is er een groep die meer ruimte biedt voor discussie en hedendaagse vragen rond het geloof. Dit is de ‘Regenbooggroep’ (woensdagavond eens in de twee weken). Daarnaast zijn er individuele onderwijstrajecten voor jong en ouder.
Je bent bij alle groepsverbanden welkom . Je kunt eens komen kijken of voor een langere periode deelnemen in een groep. Neem contact met ons op, dan kunnen we je meer informatie geven.

Pastoraat
Als je in je leven verzeild raakt in een moeilijke periode waarin je graag eens wilt doorpraten over levensvragen, of je wilt gewoon eens een luisterend oor voor dingen die je dwars zitten, kun je contact opnemen voor een gesprek. Voel je vrij, er zijn verschillende mensen, jong en ouder, die graag naar je luisteren.