Maatregelen Corona Virus

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De verspreiding gaat snel en vanuit de overheid worden diverse adviezen, maatregelen en voorzorgsmaatregelen getroffen. Tevens raadpleegt de kerkenraad het steunpunt kerkenwerk. De kerkenraad heeft besloten deze maatregelen te volgen. Wij realiseren ons dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar de veiligheid en gezondheid van onze gemeenteleden (en onze omgeving) heeft prioriteit.

Maatregelen Het besluit van de kerkenraad heeft uiteraard (vergaande) consequenties. Concreet betekent dit dat alle groepsactiviteiten binnen de kerk (tot en met 31 maart 2020) geen doorgang vinden. U kunt hierbij denken aan: – de erediensten op zondag – catechisatie – (jeugd)verenigingen – reguliere kerkenraadsvergaderingen – vergaderingen van overige commissies / taakgroepen – gemeentevergadering op 23 maart – concerten of andere grote activiteiten in de kerk Een andere consequentie is dat de ouderlingen, diakenen en predikant alleen de hoognodige en noodzakelijke bezoeken zullen afleggen.

Alternatieven Per week bekijkt de kerkenraad of en welke alternatieven er worden aangeboden. Vanwege de korte voorbereidingstijd, de verwachtte drukte op de website kerkomroep.nl en het diverse aanbod wat geraadpleegd kan worden via internet, zal vanuit de GKV Zwijndrecht voor aanstaande zondag (15 maart) geen alternatief worden verzorgd. De kerkenraad verwijst u onder andere naar kerkdiensten die worden uitgezonden via de EO, Grootnieuws radio, kerkomroep.nl GKV/NGK of kerkdienstgemist.nl GKV/NGK of houdt de site steunpuntkerkenwerk in de gaten.

Vragen De kerkenraad kan zich voorstellen dat u vragen heeft over dit bericht. Om de vragen enigszins goed te kunnen beantwoorden, kunt u deze in eerste instantie stellen aan uw ouderling en diaken. De CBZ gaat deze vragen coördineren.

Tot slot De dagelijkse berichtgeving over de ontwikkeling van het coronavirus blijven wij volgen. Deze wereldwijde pandemie laat zien hoe kwetsbaar wij zijn, laten we biddend en in vertrouwen de komende periode tegemoet gaan.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Maatregelen Corona Virus